Welkom op de website van ArtsLommelen

Lees meer

ArtsLommelen Uitvaartverzorging is dag en nacht telefonisch bereikbaar

073 689 3597

Welkom op de website van ArtsLommelen Uitvaartverzorging voor een afscheid passend als een puzzel. 

Telefoon wordt bij afwezigheid doorgeschakeld naar het mobiele nummer  06 53 61 61 14

Wat te doen bij overlijden:
1 (huis) arts bellen
2 uitvaartverzorging bellen

Werkwijze

De kracht die mensen hebben om heftige stormen te overleven raakt mij nog steeds. Door een onverwacht overlijden, heel dichtbij, voelde ik hoe ontworteld je je kunt voelen. Ik heb toen ervaren wat een menselijke benadering met je doet en hoe die kan bijdragen aan een stuk verzachting....

Voorgesprek

Er is tegenwoordig ontzettend veel mogelijk. Tijdens het ziekteproces, na een overlijden, tijdens en na de uitvaart zijn er talloze keuzemomenten. Afscheid nemen is loslaten en gaat vaak gepaard met pijn en verdriet. Een passend afscheid kan de gevoelens die bij het loslaten vrijkomen niet wegnemen wel verzachten....

Keuzes

Zoals u wellicht weet, moet er veel geregeld worden, maar dat kan in volgorde van belangrijkheid en hoeft niet allemaal op dezelfde dag te gebeuren. ArtsLommelen Uitvaartverzorging wil u hierbij begeleiden, adviseren en inspireren zodat u een weloverwogen keuze kunt maken....

Kosten

De kosten van een uitvaart blijven een gevoelig onderwerp; daar zijn wij ons bewust van. Wij vinden het belangrijk dit wel met u te bespreken. We willen u duidelijke informatie geven over de keuzemogelijkheden...

Lezingen

Lilian Arts van ArtsLommelen Uitvaartverzorging verzorgt ook lezingen. Alleen of samen met een andere spreker of meerdere sprekers. Dat ligt aan het onderwerp....

Reacties

In de na-gesprekken, of met een kaart, geven nabestaanden hun beleving weer. U  hier een aantal passages lezen uit de gegeven reacties. ...

Werkwijze Lilian Arts

De kracht die mensen hebben om heftige stormen te overleven raakt mij nog steeds. Door een onverwacht overlijden, heel dichtbij, voelde ik hoe ontworteld je je kunt voelen. Ik heb toen ervaren wat een menselijke benadering met je doet en hoe die kan bijdragen aan een stuk verzachting.

Ik werk samen met mensen die net zoals ik zeer betrokken zijn en mijn manier van werken ondersteunen. Zij helpen, waar nodig, mee met het verzorgen van een passend afscheid. Mijn doel is om samen met u een afscheid te verzorgen dat als een puzzel in elkaar past.

Betrokkenheid – rust – warmte – respect – samen doen zijn begrippen die ik belangrijk vind in de samenwerking met u.

Als u een levensbedreigende ziekte heeft, of een kind gaat verliezen, neem ik eveneens rust als beginpunt. In beide situaties luister ik naar uw verhalen, ideeën en wensen en zet ze samen met u om in een draaiboek voor een waardevol afscheid en een passende uitvaart.

Tegenwoordig kan en mag heel veel. De praktijk wijst uit dat mensen vaak creatiever zijn dan ze zelf denken. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken, die voor u of de overledene belangrijk zijn of waren. Ook neem ik tijd om nazorg te bieden. Ik luister hoe het gaat en vraag of er behoefte is aan een vorm van ondersteuning.

Mijn opleiding heb ik gevolgd bij de STIVU, Vakopleiding Uitvaartwezen

073 689 3597

06 53616114

=

Cookies

=

Algemene voorwaarden

info@artslommelen.nl