Werkwijze

Werkwijze

De kracht die mensen hebben om heftige stormen te overleven raakt mij nog steeds. Door een onverwacht overlijden, heel dichtbij, voelde ik hoe ontworteld je je kunt voelen. Ik heb toen ervaren wat een menselijke benadering met je doet en hoe die kan bijdragen aan een stuk verzachting.

Ik werk samen met mensen die net zoals ik zeer betrokken zijn en mijn manier van werken ondersteunen. Zij helpen, waar nodig, mee met het verzorgen van een passend afscheid. Mijn doel is om samen met u een afscheid te verzorgen dat als een puzzel in elkaar past.

Betrokkenheid – rust – warmte – respect – samen doen zijn begrippen die ik belangrijk vind in de samenwerking met u.

Als u een levensbedreigende ziekte heeft, of een kind gaat verliezen, neem ik eveneens rust als beginpunt. In beide situaties luister ik naar uw verhalen, ideeën en wensen en zet ze samen met u om in een draaiboek voor een waardevol afscheid en een passende uitvaart.

Tegenwoordig kan en mag heel veel. De praktijk wijst uit dat mensen vaak creatiever zijn dan ze zelf denken. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken, die voor u of de overledene belangrijk zijn of waren. Ook neem ik tijd om nazorg te bieden. Ik luister hoe het gaat en vraag of er behoefte is aan een vorm van ondersteuning.

Mijn opleiding heb ik gevolgd bij de STIVU, Vakopleiding Uitvaartwezen.

073 689 3597

06 53616114

=

Cookies

=

Algemene voorwaarden

info@artslommelen.nl